2

.
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400.
امروز :

مقاله ها

مهارتهای سبک زندگی سالم

baaan2

 


اهداف بهداشت کار

کمیته‌ای متشکل از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) اهداف بهداشت حرفه‌ای را به چهار دسته تقسیم نموده‌اند.

  • 1-حفاظت و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارگران در کلیه مشاغل.
  • 2-پیشگیری از بروز عوامل زیان‌آور در محیط کار وحفظ سلامتی کارگران .
  • 3-محافظت از نیروی کار در طی دوران اشتغال از جنبه تماس با شرایط نامساعد .
  • 4-به کار گماشتن نیروی کار در محیطی که از نظر روانشناسی و فیزیولوژیکی مناسب بوده و تطابق بین کار و کارگر یعنی توجه به فاکتورهای مهندسی انسانی در نظر گرفته شود.

برنامه‌های بهداشت کار

با توجه به ضرورت حفاظت و مراقبت جسمی، روانی و اجتماعی نیروی شاغل در بخش‌های مختلف تولید، خدمات و صنعت ارائه برنامه‌های مدون در راستای حفظ بهداشت نیروی کار بسیار ضروری به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به این مهم برنامه‌های بهداشت کار می‌تواند از سه جنبه مورد توجه قرار گیرد:

.مرحله به کار گماشتن از جنبه تطبیق انسان با کار

.مرحله پیشگیری از بیماری‌های شغلی و حوادث در محیط کار

.مرحله سازندگی به منظور ایجاد شرایط مطلوب کاری که به بالا بودن سطح رفاه کارگران کمک کند.

       در ارتباط با مرحله اول یعنی تطابق کار با انسان و تعیین شغل مناسب برای افراد با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، جسمی، روحی، میزان هوش و استعدادهای فردی وگروهی ، افراد متخصص و صاحبنظر در امر بهداشت مانند: پزشکان، روانشناسان ، روانپزشکان و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای می‌توانند عهده‌دار این امر باشند. بنابراین ایجاد شرایط کاری مناسب، نه تنها نیازمند کاربرد تکنولوژی روز در طراحی و تجهیز محیط کار می‌باشد بلکه توجه به نکات فیزیولوژیکی و روان‌شناسی می‌تواند در بالا بودن سطح کیفی عملکرد نیروی کار و جلوگیری از بروز حوادث و سانحه‌های تلخ در محیط‌های کاری بسیار سودمند واقع گردد.

در ارتباط با مرحله دوم یعنی پیشگیری از بروز بیماری‌های شغلی و حوادث در محیط کار مجموعه‌ی اقدامات پیشگیرانه می‌توانند در کاهش آمار حوادث و بیماری‌های شغلی سودمند واقع گردند. از آنجا که ممکن است پیشگیری از کلیه بیماری‌های شغلی نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار باشند لذا آنچه در این رابطه مهم به نظر می‌رسد شناخت عوامل زیان‌آور محیط کار (مانند عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، ارگونومی و ...) می‌باشد. که این عوامل هر کدام به تنهایی می‌توانند موجبات بروز انواع بیماری‌ها را در فرد مهیا سازند .

مرحله سوم از برنامه‌های بهداشت کار سازندگی و به عبارتی بالا بودن سطح بهداشت و سلامت در محیط کار از طریق ایجاد شرایط مطلوب از نظر نور، حرارت، سروصدا، تهویه، تجهیزات مناسب، طراحی مناسب محیط کار، ایجاد شرایط مناسب کاری بین نیروی کار، بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا در تجزیه و تحلیل مسائل بهداشتی کار و تغییر شغل نیروهای کاری که در طی اشتغال دچار صدمات جسمانی و روحی گردیده‌اند از مواردی است که می‌تواند در ارتقاء سطح سلامت شغلی و رسیدن به اهداف برنامه‌های بهداشت کار بسیار سودمند واقع گردد.

 برگرفته از کتاب الزامات HSEدر محیط کار(صالحی فریماه ، 1392)

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54