2

.
يكشنبه 19 مرداد 1399.
امروز :

مرکز تخصصی مشاوره و پژوهش در حوزه مهندسی و مدیریت محیط زیست

 

اطلاعات بیشتر

کارگاه آموزشی پایش آلاینده های صنعتی(ترم جدید)

 

اطلاعات بیشتر

مرکز آموزش تخصصی فناوریهای محیط زیست و HSE

  با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره پایش آلاینده های م

اطلاعات بیشتر

معرفی ما

         این شرکت تحت شماره 430827 و شناسه ملی 10320826498

اطلاعات بیشتر

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی ترم جدید

اطلاعات بیشتر

آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی با رویکرد ارتقاء بهره وری در ارگانهای دولتی و خصوصی

Empowerment از فعل Empower به‌معنی"دادن قدرت یا اختیار به شخصی برای انجام عملی" گرفته شده و بر "توانمندسازی فردی" دلالت دارد واز آنجائیکه حياتي ترين دارايي هر سازمان، نيروي انساني آن سازمان است بنابراین توانمندي نيروي انساني عامل بقاء و حيات سازمان است .سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروه هاي مختلف، در انجام فعاليتها با يكديگر همكاري مي كنند توانمندسازي كاركنان، محوري ترين تلاش مديران در نوآفريني، تمركززدايي و حذف ديوان سالاري در سازمانها مي باشدو موجب مي شود كه كاركنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از كار كردن در آن به خود ببالند.در دهه‌های اخير، توانمندسازي كاركنان به‌ يكي از دغدغه‌هاي مديران تبديل شده است زيرا حجم كاري مديران به‌سرعت افزايش يافته است. بنابراين مدیران باید به زيردستان خود اعتماد كنند؛ در واقع شرايط كاري و رقابت سازمان‌ها بيش از هر چيز ديگري مديران را وادار به توانمندسازي كاركنان مي‌كند. نويسنده كتاب "رها كردن كار بدون از دست دادن كنترل" مي‌گويد: در كمپاني آمريكايي كرايسلر اكنون براي هر 50 كارگر يك مدير وجود دارد در حالي‌كه يك دهه قبل هر 20 نفر يك مدير داشتند كه اين تعداد در آينده به هر 100 كارگر، يك مدير مي‌رسد.

 

بنابراين با توجه به دنياي جديد كسب و كار، نگرش مديريت نسبت به موضوع توانمندسازي كاركنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازي به دموکراسی صنعتی و دخیل نمودن کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمان تحت عناوین تیم‌سازی، مشارکت و مدیریت کیفیت جامع برمی‌گردد. این اصطلاح در سال 1980 به‌سرعت موضوع روز شد و توسط نظریه‌پردازانی چون کانگر و کاننگو (Conger & Kanungo: 1988)، اسپیریتزر (Speritzer: 1995)، کنت بلانچارد (Kent Blanchard)، جان پی کارلوس (John.P.Carlos: 2000) و آلن راندلف مورد بسط و گسترش قرار گرفت.

 

     

توانمندسازي افراد (کار کنان) به‌معنی تشویق آنها برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازي، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی حاصل خواهد شدکه راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن نیروهایشان یافته‌اند.نقش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در تحقق اهداف سازمان، امری بدیهی و غیرقابل انکار است و شکی نیست که ثروت ملی یک کشور و به عبارت بهتر سرمایه انسانی در قالب مهارت‌ها، سازمان‌ها و انگیزه‌هایشان ظاهر می‌شود. مدیران باید به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی شاغل عوامل انگیزشی مؤثر در تحریک آنان را به درستی شناسایی کرده و تلاش نمایند که هر چه بیشتر این توان را در مسیر اهداف سازمان قرار دهند.

ابعاد توانمندسازی

در مطالعات انجام شده در زمینه توانمندسازي توسط اسپریتزر (Spreitzer: 1992)، چهار بعد برای توانمندسازي شناسائی شد. براساس مطالعات میشرا (Mishra: 1992)، یک بعد دیگر نیز به آن افزوده شد و پنج بعد کلیدی توانمندسازي شکل گرفت. هنگامی که مدیران بتوانند این پنج بعد را در کارکنان پرورش دهند، آنان را با کامیابی توانمند ساخته‌اند.

 

    با توجه به مؤلفه‌های ارائه‌شده، تلاش برای به‌روز نگاه داشتن اطلاعات فني و تخصصي كاركنان از مهمترین مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مهمترین فرآینداصلاح سيستم ،ارزشيابي عملكرد كاركنان است. به‌گونه‌اي كه كاركنان، نسبت به نتايج واقعی ارزيابي خود مطلع شده و مديران به‌طور شفاف راجع به نقاط قوت و ضعف كاركنان به آنان بازخورد دهند و انتظارات خود را به‌طور شفاف اعلام نمايند

.

با توجه به این مهم این مجموعه آموزشی - پژوهشی با تکیه بر دانش فنی و نیروی متخصص خود توان خود را بر ارتقاء مهارتهای فنی نیروهای شاغل درارگانهای دولتی و خصوصی با محوریت حفظ وحراست از منابع انسانی وستیابی به افزایش بهرهوری در حوزه های صنعت ، تولید و خدمات آموزشی و پژوهشی با هدف دستیابی به اهداف توسعه پایدار بنیان نموده است>لذا جهت کسب مشاوره واستفاده از خدمات آموزشی و پژوهشی این شرکت با شماره های ثبت شده درمنو تماس با ما ارتباط حاصل نمایید>

 

 

عناوین کارگاه های آموزشی قابل اجرا وبرگزار شده در صنایع و سازمان ها(حضوری و پروژه محور)

1- الزامات HSE درمحیط کار 

2- سامانه مدیریت HSEدر صنعت ساختمان

3- نظام آراستگی محیط کار 5S

4- دوره آموزشی HSE پیمانکاران

5- مدیریت پسماند های صنعتی در صنابع فرایندی 

6- آمادگی درمقابله با بلایای طبیعی وحوادث انسان ساخت 

7- مدیریت زباله های بیمارستانی 

8-HSE پیمانکاران شهرداری

9-مدیریت پسماند های شهری و راهکارهای مهندسی

10-نحوه مقابله با استرسهای شغلی و اصول سلامت 

11-ایمنی کار در ارتفاع 

12-ایمنی کار در آزمایشگاه 

 

13-نحوه پیاده سازی سامانه مدیریت HSE در مجتمع های آموزشی

14-پایش زیست محیطی آلاینده های صنعتی در بخش انرژی 

15-آشنایی با بیماریهای شغلی مرتبط با کاردرصنایع فرایندی

16- ایمنی کاردرفرایند جوشکاری و برشکاری 

17-نحوه مقابله با استرسهای شغلی و اصول سلامت ویژه پرستاران

18-مدیریت پسماندهای صنعتی در صنایع فرایندی

19-HSE پیمانکاران ویژه مدیران وسرپرستان طرح های عمرانی

20-نرم افزارهای مهندسی محیط زیست

21-نحوه امحاء و دفع زباله های بیمارستانی

22-اقدامات اولیه در مواجهه با بلایای طبیعی

23-HSE پیمانکاران شهرداری

24-آموزش طرح خود اظهاری محیطزیست 

 

25-مدیریت پسماند ویره مدیران دخانیات تهران 

     26--ارزیابی آلاینده های زیست محیطی صنعت سیمان 

27-الزامات HSE وبژه کارکنان شهرکهای صنعتی تولید مواد لبنی

28-مدلسازی آلاینده های زیست محبطی (هوا و آب)در صنایع

29-پایش زیست محیطی آلایتده های هوا در نیروگاه های بخاری 

30-مدیریت بحران ویژه بخش صنعت 

 31-  آشنایی با مسائل محیط زیستی نیروگاه های کشور ویژه مدیران صنعت برق

  32- آشنایی با قوانین زیست محیطی کشور و چالش های پیش رو صنایع 

  33-مدیریت HSE پیمان ویژه پیمانکاران و ناظران پروژه های خدمات شهری 

    34-  طرح های خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست 

 35-الزامات HSE ویژه پیمانکاران شهرداری  

 36- پا یش زیست محیطی آلاینده های صنعتی 

37- مدیر یت پسماندهای شهری و خانگی 

 38- پایش زیست محیطی مراکز دفن پسماند 

 

 39- دوره تخصصی مدیریت پسماند درصنایع پتروشیمی 

 40- آشنایی با استاندارد ISO14001

 41--استقرارسامانه مدیریت HSE

42-آشنایی با الزامات HSE در محیط کار

43-سیستم مدیریت HSE در صنعت سیمان

44-کمکهای اولیه ویژه کارکنان ستادی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

45-ایمنی حریق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

46-ایمنی فرایند های صنعتی در صنایع شیمیایی (همدان)

47-مدلسازی انتشارآلو دگی هوا ازمخازن سوخت (کارشناسان فنی پتروشیمی)

48- مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه کارشناسان شرکت آزمون صنعت

49-کارگاه اندازه گیری آلاینده های محیطی درصنایع چوب (صنایع چوب مازندران)

50-روشهاو تکنولوژی بازیافتPET 

51-اثرات بهداشتی وزیست مجیطی خطوط بازیافت ( پیمان کاران شهرداری)

52-روشهای آزمایشگاهی آنالیزعناصر ستگین در خاک 

52- نحوه سنجش و اندازه گیری آلاینده های هوا 

53- مدیریت پسماند در صنایع خودرو سازی  

 

54 -مدیریت پسماندهای صنعتی در صنایع فرایندی 

HSE پیمانکاران ویژه مدیران وسرپرستان طرح های عمرانی

56-مدلسازی انتشارآلو دگی هوا ازمخازن سوخت (اراک) 

57-- مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه کارشناسان صنعت نفت (ماهشهر 

58--کارگاه اندازه گیری آلاینده های محیطی درصنایع سیمان (آبیک)

59-ایمنی حمل و نقل و ترافیک (6 دوره سازمانی) 

60- آشنایی با استاندارد ISO14001

 

 61-استقرارسامانه مدیریت HSE ( هفت دوره سازمانی)

62-روشهاو فناوریهای بازیافتPET (شهرداریها)

63-مدیریت HSE در صنایع فولاد

64- مدیریت بحران هنگام وقوع زلزله ، سیل و...

65-مدیریت محیظ زیست شهری

66-تدوین HSE-PLAN (پروژه های عمرانی)

67-  آموزشیار محیط زیست 

68-بهداشت و ایمنی کار در امورخدماتی

69-آشنایی با سامانه IMS

70-کارگاه OHSAS 18001

71-تدوین راهبردهای SWOT در مدیریت محیط زیست شهری(5 دوره سازمانی)

72-مدیریت حوادث انسانساخت (آتش سوزی و...

73-مدیریت بحران در حوادث شهری

74-مدیریت بحران درمحیط کار

75-ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از اپیدمی بیماریهای واگیردار

76-نحوه مقابله با استرسهای شغلی و اصول سلامت درمحیط کار

و...

 

 

 

 

نماد اعتماد الکترونیک

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

وضعیت آب و هوا

Cannot get تهران location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54