2

.
جمعه 17 آذر 1402.
امروز :

پیام مدیر عامل

    به نام خداوند قادر متعال که هر چه داريم گوشه‌ای از الطاف بيکران اوست. پروردگاری که نعمت‌های بی‌شمارش را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است. قادر متعالی که از نشانه‌های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست .امید داریم در سایه الطاف حق تعالی بتوانیم درحفظ و صیانت ازاین امانت الهی کوشا باشیم از اینرو کلیه مدیران و کارکنان در بخشهای آموزشی ، پژوهشی و مشاوره این شرکت همت والای خود رابراین مهم بنا نهاده اند وبر این باورند که دستیابی به رشد اقتصادی واجتماعی در یک جامعه بدون آموزش و تربیت نیروی کار متخصص و مهارت آموخته در بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی وخدماتی از یکسو و ایجاد محیط کار سالم و پویا از سوی دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

آنچه بيش از همه اهميت و اولويت می‌يابد ایجاد و گسترش نگرش زندگی سالم ،انسان سالم و جامعه سالم جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، رشد اقتصادی پویا و افرایش بهره وری در کلیه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است. این مجموعه با تکیه بر دانش فنی و تکنولوژی روز،رسالت و شعار خودرا درکلیه فعالیت های پژوهشی و آموزشی بر حفاظت ازمحیط زیست ، آموزش و تربیت نیروی کار مهارت آموخته ، اشاعه فرهنگ سلامت درسطوح مختلف جامعه و بسط و گسترش فرهنگ ایمنی وسلامت درمحیط کار بنا نهاده است.امیدواریم با تکیه بر الطاف پروردگار همواره دردستیابی به این رسالت ارزشمند ،در حضور حق تعالی سربلند و سر افراز باشیم.

                                                           

                                                       

                                                                                                                                                                                                                           

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54