2

.
جمعه 31 فروردين 1403.
امروز :

HSE PLAN

مدیریت HSE پیمان (HSE PLAN)

 

هدف از اجرا و پیاده سازی این طرح ،در سه مرحله اجرا یک پروژه یعنی مرحله تجهیز کارگاه ، اجرای پروژه و مرحله بر چیدن کارگاه ، در واقع تشریح و تبیین کلیه فعالیت های تاثیرگذار بر ایمنی ،بهداشت و محیط زیست جهت پیشگیری از بروز حوادث جانی ،خسارات مالی ، بیماریهای شغلی کارکنان ،کارفرمایان ،پیمانکاران و کلیه افراد ذینفع درطول اجرای یک پروژه می باشد.

 

 

مراحل اجرا ی طرح ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شامل اهداف طرح(طرحریزی) ،دامنه کاربرد،تعریف خط مشی ،هدف گذاری،تعیین مسئولیت ها ، چارت سازمانی پروژه ،مدیریت ریسک شامل شناسایی و ارزیابی خطرات ،جنبه های زیست محیطی مرتبط با فعالیت های کاری در پروژه ، مدیریت مستندات،کنترل عملیات از دیدگاه ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی در سه مرحله تجهیز ، اجرا و برچیدن کارگاه خواهد بود.شرکت مهندسی مدرسان بهره وری ایمن با تکیه بر تجربیات ارزنده درمدیریت و تدوین طرح ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در مراحل سه گانه پیمان آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به کلیه دست اندرکاران پروژه های عمرانی اعم از پیمانکاران و ناظران می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54