2

.
جمعه 17 آذر 1402.
امروز :

آیین نامه ها و قوانین مرتبط با H.S.E

مروری بر قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

(نقل ازقانون کار)


   
در هر كشور‌ی به منطوراجرای الزامات ایمنی و سلامت درمحیط كار قوانینی وجود دارد كه البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگی كشور‌ها متفاوت است. در كشور ایران نیز قوانینی به این منظور پیش بینی شده است ،بویژه با توجه  به اهداف توسعه پایدارو ضرورت توجه  به مقوله صیانت ازمنابع انسانی در محیط های کاری توجه به این امربیش از پیش حائز اهمیت است .بدین منظور جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی كشور،از سوی شورای عالی حفاظت فنی در راستای تأمین ایمنی در کارگاه ها و در وزارت بهداشت جهت حفظ سلامتی نیروی کاردستورالعملهای جامعی تدوین شده است كه برای كلیه كارگاه‌ها، كارفرمایان و كارآموزان الزامی است (ماده ۸۵ قانون كار). شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد ( ماده ۸۶ قانون كار)


    اشخاص حقیقی و حقوقی كه قصد تأسیس كارخانه داشته باشند باید طرح‌های خود را از نظر ایمنی به تأیید وزارت كار (شورای عالی حفاظت فنی) و از نظر سلامت به تأیید وزارت بهداشت برسانند. این موارد در خصوص واردات ماشین آلات هم صادق است ( مواد ۸۷ الی ۹۰ قانون كار). در مورد كاركنان نیز كارفرمایان برای حفاظت از ایمنی و سلامت كاركنان در محیط كار مكلف به تهیه تمامی وسایل ایمنی و ارائه آموزش‌های لازم می‌باشند. همچنین كاركنانی كه در معرض بیماری‌های ناشی از كار هستند باید پرونده پزشكی داشته باشند و هر سال یكبار توسط مراكز درمانی مورد تأیید، معاینه شده و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بیماری ناشی از كار در فرد تشخیص داده شود كارفرما مكلف است این فرد را بدون كاهش حق‌السعی در قسمت مناسب دیگری به كار گمارد. در صورت تعدد این بیماران وزارت كار مكلف است تا از محیط كار برای كنترل موارد ایمنی و سلامت بازدید به عمل آورد و با بررسی شرایط و در صورت لزوم برای پیشگیری از بیماری‌های محیط كار كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار توسط وزارتخانه‌های كار و بهداشت تشكیل خواهد شد. وظیفه كمیته مذكور برقراری ارتباط میان وزارتخانه‌های مسئول و كارفرما می‌باشد و این كمیته از افراد متخصص با تأیید وزارتخانه‌های مسئول تشكیل می‌شود (ماده ۹۱ الی ۹۳ قانون كار)
    در صورتی كه كارفرما در مورد ایمنی و سلامت حرفه‌ای قصور كند برطبق قانون،ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور كارگر، كارفرما مسئولیتی نخواهد داشت (ماده ۹۴ و ۹۵ قانون كار). به منظور اجرای صحیح این قوانین و ضوابط حفاظت فنی و سلامت كاركنان ،اداره بازرسی وزارت كار تشكیل شده كه وظایفی از قبیل نظارت براجرای قوانین، آموزش مسائل ایمنی و سلامت، بررسی اشكالات قوانین، رسیدگی به حوادث كاری و بازرسی‌های منظم بر طبق قانون را دارد. نحوه بازرسی و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بینی شده است(قانون كار مواد ۹۶ الی ۱۰۶)...

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54