2

.
جمعه 17 آذر 1402.
امروز :

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست(HSE-MS)

1-دوره آموزشی  پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) (سطح دوره : تخصصی )

 

کد دوره :HSE 11

محتوای دوره:

 

1- آشنایی با مفاهیم کاربردی مرتیط با H.S.E (پایه)

2- شناخت عوامل بالقوه آسیب رسان درمحیط کار 

3- قوانین وسازمان های متولی در سطح ملی و بین المللی 

4- آشنایی با چرخه دمینگ وتئوری های مرتبط باHSE

5- شناخت و بررسی عناصر هفتگانه سیستم مدیریت HSE :

(تدوین خطمشي /سازمان دهي ومستند سازی /ارزيابي و مديريت ريسك /طرح ريزي /استقرار و پايش /مميزي)

6- کارگاه های عملی و بحث آزاد

 

 

                                                        ***********************************************************************************

 

2- دوره آموزشی : مدیریت HSE در امورپژوهشی و آزمایشگاهی (سطح دوره : تخصصی)

کد دوره  :HSE12

 

محتوای دوره:

 

1- اجراي آيين نامه هاي ايمني و بهداشت در امور پژوهشي و آزمايشگاهي
 
2-  پيشگيري وكنترل مخاطرات فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و ارگونومي درآزمايشگاه وامور پژوهشي
 
3-  بكارگيري وسايل حفاظت فردي در نمونه برداري و كار با دستگاه ها و تجهيزات آزمايشگاهي
 
4-  رعايت اصول ايمني هنگام كار با دستگاه ها و تجهيزات آزمايشگاهي
 
5-  رعايت اصول ايمني و بهداشتي در هنگام نمونه برداري
 
6-  مديريت جمع آوري ودفع بهداشتي پسماند هاي آزمايشگاهي
 
7-  آلودگي زدايي محيط و تجهيزات آزمايشگاهي
 
8-  انجام اطفاء حريق و كمكهاي اوليه 
 
 

                                                                                **************************************************************************************************

 

اهداف دوره و مزاياي استقرار سیستم های مدیریت  HSE درمحیط کار 

›بررسي مباحث بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)در تمامي مراحل کار
›اطمينان مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي كنترل و كاهش آنها
رعايت استانداردها و الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در تمام مراحل کار
›كاهش هزينه ها و افزايش سودآوري و رقابت در بازارهاي جهاني
›بسترسازي مناسب جهت اخذ و اجراي كليه استانداردهاي مديريت HSE

اطمينان پرسنل از كاهش و كنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها

 

****************************************************************************************

 

3- دوره آموزشی : افسر HSE (سطح دوره : پایه مبتدی)

کد دوره: HSE 13

 

محتوای دوره:

 

1- اجرا نقش ستادي افسرHSE

 

2- کنترل ،ارزیابی ومدیریت ریسک و حوادث

 

3-اجراي دستورالعملها و آیین نامه هاي حفاظت کار

 

4- گزارشگیري وتنظیم چک لیست ها

 

5- برگزاري جلسات گوشزدهاي ایمنی

 

6- آموزش استفاده از لوازم حفاظت فردي

 

7-رعایت استانداردها و الزامات HSE

 

 

اهداف دوره :

 

افسر HSE شغلی است در حوزه HSE که فراگیران توانایی نظارت، اجرا و مشاوره دراجراي صحیح روشهاي کاري ایمن در فعالیتهاي صنعتی و کارگاهی، تشخیص انواع خطر و کنترل شرایط خطرناك، ارایه انواع گزارشHSE ، توانایی برگزاري جلسات گوشزدهاي ایمنی(TOOL BOX MEETING ) و حضور کارآمد در محیطهاي کاري را کسب می نمایند.

 

***************************************************************************************

 

3-دوره آموزشی :بازرس ایمنی ساختمان

کد دوره :S1

محتوای دوره:

 

1-بررسي عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه هاي ساختماني

2 -بررسي حوادث ناشي از کار در کارگاه هاي ساختماني

3 -بررسي ، ارزیابي وکنترل خطر در کارگاه ساختماني

4 -آیین نامه ها ودستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت کار

5  -گزارش نویسي و تکمیل چک لیست

6 -رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار

 

 

مخاطبین دوره:

 مدیران و کارشناسان در کلیه سطوح سازمانی

 کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های  مدیریت ، علوم و مهندسی 

 

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54