2

.
جمعه 17 آذر 1402.
امروز :

مدیریت و مهندسی محیط زیست

 1-دوره آموزشی پایش زیست محیطی آلاینده های صنعتی

کد آموزشی:EMP10

محتوای دوره آموزشی:

1-بررسی واندازه گيري  آلاينده هاي هوا ناشي از مصرف سوخت.

2- بررسی واندازه گيري آلاينده های صدا و خاک در واحد صنعتی .

3-بررسی واندازه گيري آلاينده هادر پساب صنعتي و بهداشتی صنعت .

4-نحوه ايمن سازي و جانمايي مناسب واحدهاي اداري و تاسيسات  .

5-نحوه ايمن سازي و جانمايي صحيح دستگاهها و مخازن ذخيره سوخت در واحدهاي صنعتي و اداري.

6- نصب و راه اندازي نرم افزارهاي محاسباتي و مدلسازی آلودگی هوا .

7- مدل سازي پراكنش آلاينده ها و برآورد اثرات زيست محيطي آنها.

8- بر رسی واندازه گيري كمي و كيفي پسماندهاي صنعتي و اداري.

9- ارائه راهکارهای کنترلی مهندسی و روشهای پیشگیرانه درکاهش آلاینده های زیست محیطی در صنعت مربوطه.

10- آشتایی با سیستم های مدیریتیISO 14001, ISO 18001,HSE-MS 

 

طول دوره آموزش :84 ساعت 

 

 

                              ******************************************************************************************  

 

  

 2- دوره آموزشی پایش زیست محیطی مراکز دفن پسماند

 

کد آموزشی:EMW11

 

محتوای دوره آموزشی: 

 

1-تدوين روش هاي استاندارد تفكيك زايدات ورودي به مراكز دفن

2-جانمايي فعاليت ها و طبقه بندي روشهاي دفن زميني و بهداشتی

3-تهیه و تدوين روش هاي توليد شيرابه واثرات بهداشتي و زيست محيطي

4-اثرات بهداشتي و زيست محيطي فعالیت های خط بازيافت و كمپوست

5-بررسی و اندازه گيري اثرات بهداشتي وزيست محيطي محل دفن زباله

6-تهيه و تدوین برنامه پايش زیست محیطی و جدولهاي مربوط به آ‌ن

7-تهيه جدول هاي گزارش دهي، تواتر زماني و فلوچارت گردش كار

 

طول دوره آموزشی : 84 ساعت

 

                                        ****************************************************************************

 

 

 3- دوره آموزشی مدیریت پسماند های صنعتی

 دوره آموزشی:ESW13

محتوای دوره:

1-تعاریف، طبقه بندی و جنبه های حقوقی پسماند

2-جابجایی وتفکیک ، ذخیره سازی و پردازش پسماند درمبدا تولید

3-آشنایی با ویژگیهای مواد زائد خطرناک در صنعت

4-منابع تولید پسماند در صنایع ومدیریت مواد زائد خطرناک

5- سیستم های جمع آوری ، تجهیزات و نیازهای نیروی انسانی

6-قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعملهای دفن پسماندهای خطرناک

 

                                    *****************************************************************************************

 

4-دوره آموزشی مدیریت پسماندهای بیمارستانی

 

کد آموزشی:EH12

 

سرفصل دوره آموزشی:

 

1-      شناخت بخشهای بیمارستانی وزائدات مرتبط با آنها

2-      آموزش کارکنان درخصوص خطرات ناشی از تماس با پسماند های خطرناک

3-      الزامات و دستور العملهای HSE در هنگام دفع زائدات

4-      نگهداری ، جمع آوری ، تفکیک و دسته بندی مواد زائد

5-      ضد عفونی ، گند زدائی و تصفیه زائدات بیمارستانی به روش استرلیزاسیون(امحاء)

6-      دفع بهداشتی موار زائد بیمارستانی به روش سوزاندن ( امحاء)

7-      دفع زائدات به روش دفن بهداشتی

8-      آشنایی باعملکرد زباله سوزها

                                      *******************************************************************************                                                             

 5-دوره آموزشی اجرای طرح خود اظهاری محیط زیست در صنایع

 

کد دوره:ED117


 مقوله "خوداظهاري" يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع امروزي محسوب مي گردد. بر اساس سياست هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري امور تصدي گري به بخش غيردولتي در راستاي سند چشم انداز 1404 و تحقق اصل 44 قانون اساسي و به منظور تقويت خوداظهاري در پايش آلودگي كه از ابتداي برنامه چهارم توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي جامعه شكل گرفته است، موضوع ايجاد وتوسعه آزمايشگاههاي معتمد در سازمان حفاظت محيط زيست مورد اهتمام جدي قرار دارد و از طرفی اجرای طرح خود اظهاری ازسوی صنایع مورد توجه ویژه واقع گردیده است .

ازاینروشرکت مهندسی مدرسان بهره وری ایمن جهت آشنایی صاحبان صنایع وعموم علاقمندان اقدام به برگزاری دوره آموزشی نحوه اجرای طرح خوداظهاری زیست محیطی نموده است.  

 

اهداف و محتوای دوره  براساس شناخت اصول خود اظهاری و نحوه اقدام به شرح ذیل میباشد:

 

-          چارچوب و اصول خوداظهاري واحدها در آلودگي

-          پارامترهاي مشمول خوداظهاري

-          واحدهاي مشمول نصب و راه اندازي سامانه پايش لحظه اي

-          دستورالعمل هاي فني و استانداردهاي مربوطه

-          نقش آزمايشگاههاي معتمد در خوداظهاری

-          نحوه انتخاب آزمایشگاه های معتمد بر حسب شرايط عمومي

-          تعرفه ارائه خدمات آزمايشگاهي

                           *********************************************************************************

6- تدوين راهبردهاي مديريت محيط زيست و تحليل آن توسط ماتريس SWOT

 

کد دوره:E 118

 

سرفصل دوره آموزشی:

 

- بررسي مباحث توسعه و محيط زيست از جنبه مفهومي
-  زمينه يابي فرصت هاي بهبود محيط زيست
-بررسي و شناخت الزامات ضروري در جهت تدوين راهبرد هاي محيط زيست
-تدوين راهبردهاي مديريت محيط زيست
- تجزيه وتحليل راهبردهاي محيط زيست توسط ماتريس SWOT
 
 
                          ********************************************************************************************
7-مديريت اجرايي محيط زيست شهري
 
کد دوره:E 119
 
سرفصل دوره آموزشی:
 
-  بررسي آلاينده هاي زيست محيطي و منابع آلودگي در شهرها
- پياده سازي سيستم مديريت محيط زيست و مديريت منابع
- ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي عمراني در شهرها
- مديريت و برنامه ريزي محيط زيست شهري
- تدوين اهداف كلان مديريت محيط زيست شهري
                  *************************************************************************************************
8- مديريت اجرايي محيط زيست شهري
 
کد دوره:E 120
 
سرفصل دوره آموزشی:
 
 
- بررسي آلاينده هاي زيست محيطي و منابع آلودگي درروستاها
- پياده سازي سيستم مديريت محيط زيست و مديريت منابع
- ارزيابي اثرات طرحهاي عمراني در روستاها
- برنامه ريزي و مديريت محيط زيست روستايي
- تدوين اهداف كلان مديريت محيط زيست روستايي
 
                  ************************************************************************************************
9-آمورشیار محیط زیست
 
کد دوره:E 121
 
سرفصل دوره آموزشی:
 
- آموزش انواع آلاينده هاي زيست محيطي و منابع آلودگي
- آموزش عناصر موظف در مديريت مواد زائد جامد
- آموزش نحوه جلب مشاركتهاي مردمي وNGO ها  در حفاظت از محيط زيست
- بررسي تكنولوژي تهيه كمپوست وارائه متدلوژي بازيافت
- بررسي اثرات بهداشتي آلودگي هوا
 
                *************************************************************************************************
10- دهیار محیط زیست
 
کد دوره:E 122
 
سرفصل دوره آموزشی:
 
- تهيه و بررسي اولويت هاي زيست محيطي در روستا
- مديريت مواد زائد جامد و كنترل فاضلابهاي روستايي
-  جلب مشاركتهاي مردمي و نهادهاي محلي
- بررسي فناوري كمپوست و ارائه متدلوژي بازيافت
- طراحي و توسعه فضاي سبز در مناطق روستايي
 
               **************************************************************************************************

                    8 

 لطفا جهت کسب هرگونه اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی این مرکز از طریق منو ارتباط با ما درخواست و پبام خود را ارسال و یا با آموزشگاه تماس حاصل نمایید.

 

                           ####################################################

 

نکته : هر یک از عناوین فوق می توانند به صورت یک سرفصل آموزشی واحد در ساعات آموزشی در نظر گرفته شده بنا به درخواست افراد و یا نیاز سازمانها و صنایع 11 گانه برگزار و منجر به اخذ گواهینامه گردند.

 

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54