2

.
جمعه 31 فروردين 1403.
امروز :

عناوین کارگاه های آموزشی قابل اجرا وبرگزار شده در صنایع و سازمان ها(حضوری و پروژه محور)

1- الزامات HSE درمحیط کار 

2- سامانه مدیریت HSEدر صنعت ساختمان

3- نظام آراستگی محیط کار 5S

4- دوره آموزشی HSE پیمانکاران

5- مدیریت پسماند های صنعتی در صنابع فرایندی 

6- آمادگی درمقابله با بلایای طبیعی وحوادث انسان ساخت 

7- مدیریت زباله های بیمارستانی 

8-HSE پیمانکاران شهرداری

9-مدیریت پسماند های شهری و راهکارهای مهندسی

10-نحوه مقابله با استرسهای شغلی و اصول سلامت 

11-ایمنی کار در ارتفاع 

12-ایمنی کار در آزمایشگاه 

 

13-نحوه پیاده سازی سامانه مدیریت HSE در مجتمع های آموزشی

14-پایش زیست محیطی آلاینده های صنعتی در بخش انرژی 

15-آشنایی با بیماریهای شغلی مرتبط با کاردرصنایع فرایندی

16- ایمنی کاردرفرایند جوشکاری و برشکاری 

17-نحوه مقابله با استرسهای شغلی و اصول سلامت ویژه پرستاران

18-مدیریت پسماندهای صنعتی در صنایع فرایندی

19-HSE پیمانکاران ویژه مدیران وسرپرستان طرح های عمرانی

20-نرم افزارهای مهندسی محیط زیست

21-نحوه امحاء و دفع زباله های بیمارستانی

22-اقدامات اولیه در مواجهه با بلایای طبیعی

23-HSE پیمانکاران شهرداری

24-آموزش طرح خود اظهاری محیطزیست 

 

25-مدیریت پسماند ویره مدیران دخانیات تهران 

     26--ارزیابی آلاینده های زیست محیطی صنعت سیمان 

27-الزامات HSE وبژه کارکنان شهرکهای صنعتی تولید مواد لبنی

28-مدلسازی آلاینده های زیست محبطی (هوا و آب)در صنایع

29-پایش زیست محیطی آلایتده های هوا در نیروگاه های بخاری 

30-مدیریت بحران ویژه بخش صنعت 

 31-  آشنایی با مسائل محیط زیستی نیروگاه های کشور ویژه مدیران صنعت برق

  32- آشنایی با قوانین زیست محیطی کشور و چالش های پیش رو صنایع 

  33-مدیریت HSE پیمان ویژه پیمانکاران و ناظران پروژه های خدمات شهری 

    34-  طرح های خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست 

 35-الزامات HSE ویژه پیمانکاران شهرداری  

 36- پا یش زیست محیطی آلاینده های صنعتی 

37- مدیر یت پسماندهای شهری و خانگی 

 38- پایش زیست محیطی مراکز دفن پسماند 

 

 39- دوره تخصصی مدیریت پسماند درصنایع پتروشیمی 

 40- آشنایی با استاندارد ISO14001

 41--استقرارسامانه مدیریت HSE

42-آشنایی با الزامات HSE در محیط کار

43-سیستم مدیریت HSE در صنعت سیمان

44-کمکهای اولیه ویژه کارکنان ستادی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

45-ایمنی حریق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

46-ایمنی فرایند های صنعتی در صنایع شیمیایی (همدان)

47-مدلسازی انتشارآلو دگی هوا ازمخازن سوخت (کارشناسان فنی پتروشیمی)

48- مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه کارشناسان شرکت آزمون صنعت

49-کارگاه اندازه گیری آلاینده های محیطی درصنایع چوب (صنایع چوب مازندران)

50-روشهاو تکنولوژی بازیافتPET 

51-اثرات بهداشتی وزیست مجیطی خطوط بازیافت ( پیمان کاران شهرداری)

52-روشهای آزمایشگاهی آنالیزعناصر ستگین در خاک 

52- نحوه سنجش و اندازه گیری آلاینده های هوا 

53- مدیریت پسماند در صنایع خودرو سازی  

 

54 -مدیریت پسماندهای صنعتی در صنایع فرایندی 

HSE پیمانکاران ویژه مدیران وسرپرستان طرح های عمرانی

56-مدلسازی انتشارآلو دگی هوا ازمخازن سوخت (اراک) 

57-- مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه کارشناسان صنعت نفت (ماهشهر 

58--کارگاه اندازه گیری آلاینده های محیطی درصنایع سیمان (آبیک)

59-ایمنی حمل و نقل و ترافیک (6 دوره سازمانی) 

60- آشنایی با استاندارد ISO14001

 

 61-استقرارسامانه مدیریت HSE ( هفت دوره سازمانی)

62-روشهاو فناوریهای بازیافتPET (شهرداریها)

63-مدیریت HSE در صنایع فولاد

64- مدیریت بحران هنگام وقوع زلزله ، سیل و...

65-مدیریت محیظ زیست شهری

66-تدوین HSE-PLAN (پروژه های عمرانی)

67-  آموزشیار محیط زیست 

68-بهداشت و ایمنی کار در امورخدماتی

69-آشنایی با سامانه IMS

70-کارگاه OHSAS 18001

71-تدوین راهبردهای SWOT در مدیریت محیط زیست شهری(5 دوره سازمانی)

72-مدیریت حوادث انسانساخت (آتش سوزی و...

73-مدیریت بحران در حوادث شهری

74-مدیریت بحران درمحیط کار

75-ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از اپیدمی بیماریهای واگیردار

76-نحوه مقابله با استرسهای شغلی و اصول سلامت درمحیط کار

و...

 

 

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54