2

.
جمعه 17 آذر 1402.
امروز :

مدلسازی پراکنش آلاینده های زیست محیطی

        آلودگی هوا یکی از مشکلاتی است که امروزه با توسعه شهر نشینی، افزایش وسایل نقلیه موتوری و صنعتی شدن،‌ بسیاری از نقاط جهان را درگیر نموده و به لحاظ اینکه هوا نقش بسیار مهمی را در چرخه انسان و محیط زیست ایفا می کند،‌ توجه بسیاری از دانشمندان و مسئولین مرتبط با سلامتی انسان و محیط زیست را به خود معطوف داشته است. بنزن، تولوئن، اتيل بنزن، هگزان و گزيلن از جمله ترکيبات آلي فرار ميباشند که خصوصيات فيزيکي و شيميايي مشابهی دارند که به علت تاثیرات شدید بر محیط زیست و سلامت انسان در بين ترکيبات آلي فرار از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

   برآورد دقیق میزان آلاینده های موجود در هوا یکی از گام های ضروری برای کاهش مواجهات انسانی و حفظ سلامت عمومی است. از آنجایکه ترکیبات آلی فرار به سرعت در هوا تبخیر و منتشر می شوند وبا توجه به اینکه این ترکیبات بسیار سمی و سرطانزا بوده و خاصیت تجمع پذیری بیولوژیکی دارند صدمات بهداشتی متعددی برای انسان به دنبال خواهند داشت. بنابراین کاهش خطرات بهداشتی این آلاینده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لزوم كنترل موثر و اعمال يك مديريت صحيح را می طلبد. بدون شک اولین گام در راستای کنترل این آلاینده ها اندازه گیری میزان آنهاست زیرا بدون آگاهی از کیفیت و کمیت آنها امکان مقایسه با حدود مجاز و نهایتاً کنترل آنها عملی نخواهد بود. درگام بعدی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته می توان مدل سازی پخش و پراکنش را بعمل آورد و نواحی تاثیر پذیر را مشخص نمود. در گام سوم می توان با ارایه راهکارهای فنی و مدیریتی نسبت به کاهش اثرات سوء اقدام نمود.

شرکت مهندسی مدرسان بهره وری ایمن با توجه به تجربیات ارزنده در ارتباط با مدلسازی پراکنش آلودگیهای زیست محیطی آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای و آموزشی در این حوزه می باشد.

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54